;

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Περί υπερηφανείας


Όποιος αποκρούει τους ελέγχους εφανέρωσε ότι το έχει τούτο το πάθος (την υπερηφάνεια), ενώ όποιος τους δέχεται έχει ελευθερωθεί από τα δεσμά του.
Αν όχι εξ αιτίας άλλου πάθους, αλλά απ΄ αυτό και μόνο έπεσε κάποιος από τους ουρανούς, πρέπει να εξετάσουμε μήπως και χωρίς καμμία άλλη αρετή, αλλά με την ταπείνωση μόνο μπορούμε να ανεβούμε στους ουρανούς.


(Λόγος 22ος-Περί υπερηφανείας, Κλίμαξ,
Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου)