;

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Η συνέπεια της υπερηφάνειας


Όπου συνέβη πτώση, εκεί κατασκήνωσε προηγουμένως η υπερηφάνεια. Διότι το δεύτερο είναι το προμήνυμα του πρώτου.

(Λόγος 22ος, Περί υπερηφανείας, Κλίμαξ,
Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου)