;

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Πατρών Χρυσόστομος: «Μακεδονία Ελληνική... που γη ιέρισσα και καπετάνισσα είναι(Κ.Παλαμάς)»


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐρωτηθείς σχετικὰ διὰ τὸ μεῖζον ἐθνικὸ θέμα τῆς ὀνοματοδοσίας τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων, ἀνέφερε τὰ παρακάτω:

Φωνή Κυρίου της Κυριακής 14 Ιανουαρίου 2018


Διαβάστε το έντυπο πατώντας εδώ.

Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Φωνή Κυρίου της Κυριακής 7 Ιανουαρίου 2018


Διαβάστε το έντυπο πατώντας εδώ.

Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Ευχές Μητροπολίτου Πατρών για το νέο έτος 2018


Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου εὔχομαι σέ ὅλους τούς ἀγαπητούς ἀδελφούς καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, στό ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν, στόν ἱερό Κλῆρο, στίς Μοναστικές Ἀδελφότητες, στούς Ἄρχοντας ἁπαξάπαντας καί στόν εὐσεβῆ, φιλόθεο καί φιλάγιο Λαό μας καί πρός ἅπαντας τούς ἀδελφούς, ὅπου γῆς:

Χρόνια πολλά καί Εὐλογημένα

Καλή Πρωτοχρονιά

Καλή καί εὐλογημένη ἀπό τόν Θεό καί κατά πάντα εὐτυχισμένη χρονιά.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Φωνή Κυρίου της Κυριακής 31 Δεκεμβρίου 2017


Διαβάστε το έντυπο πατώντας εδώ.

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Φωνή Κυρίου της Κυριακής 24 Δεκεμβρίου 2017


Διαβάστε το έντυπο πατώντας εδώ.

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Η Εγκύκλιος των Χριστουγέννων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 298η 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Φωνή Κυρίου της Κυριακής 17 Δεκεμβρίου 2017


Διαβάστε το έντυπο πατώντας εδώ.

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Φωνή Κυρίου της Κυριακής 10 Δεκεμβρίου 2017


Διαβάστε το έντυπο πατώντας εδώ.

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Φωνή Κυρίου της Κυριακής 3 Δεκεμβρίου 2017


Διαβάστε το έντυπο πατώντας εδώ.

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Φωνή Κυρίου της Κυριακής 26 Νοεμβρίου 2017


Διαβάστε το έντυπο πατώντας εδώ.

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Φωνή Κυρίου της Κυριακής 19 Νοεμβρίου 2017


Διαβάστε το έντυπο πατώντας εδώ.

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Τα Αναγνώσματα της Κυριακής 12 Νοεμβρίου 2017


Ἦχος πλ. β´ - Ἑωθινόν Α´ (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΗ´ 16-20)

16 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. 17 καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. 18 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 19πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, 20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.

Φωνή Κυρίου της Κυριακής 12 Νοεμβρίου 2017


Διαβάστε το έντυπο πατώντας εδώ.

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Τα Αναγνώσματα της Κυριακής 5 Νοεμβρίου 2017


ΕΩΘΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ἦχος πλ. α´ - Ἑωθινόν ΙΑ´ (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑ´ 15 - 25)

15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς· Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ· Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· Βόσκε τὰ ἀρνία μου. 16λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον· Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ· Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.

Φωνή Κυρίου της Κυριακής 5 Νοεμβρίου 2017


Διαβάστε το έντυπο πατώντας εδώ.

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Φωνή Κυρίου της Κυριακής 29 Οκτωβρίου 2017


Διαβάστε το έντυπο πατώντας εδώ.

Τα Αναγνώσματα της Κυριακής 29 Οκτωβρίου 2017


ΕΩΘΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ἦχος δ´ - Ἑωθινόν Ι´ (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑ´ 1 - 14)

1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσε δὲ οὕτως. 2 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος, καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Πώς καθιερώθηκε η εορτή της Αγίας Σκέπης;


Στα χρόνια του βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου (457-474 μ. Χ.) ζούσε στην Κων/πολη ο όσιος Ανδρέας, ο κατά Χριστόν σαλός. Σαλός είναι ο τρελλός και κατά Χριστόν σαλοί ονομάζονται κάποιοι άγιοι, οι οποίοι κάνανε κάποια περίεργα και παράλογα πράγματα, με απώτερο σκοπό να τους θεωρούν παλαβούς ή παλιανθρώπους και να μη τους τιμούν οι άνθρωποι· και έτσι αυτοί να ζουν με ταπείνωση και στην αφάνεια. Μια νύχτα που γινότανε αγρυπνία στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, ο όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του Επιφάνιο, που έγινε αργότερα πατριάρχης Κων/πόλεως (520-536 μ. Χ.), είδαν την Υπεραγία Θεοτόκο οφθαλμοφανώς, όχι σε όραμα, να μπαίνει από την κεντρική πύλη του ναού. Την συνόδευαν οι Ιωάννης ο Πρόδρομος και Ιωάννης ο Θεολόγος και πλήθος αγγέλων. Αφού μπήκε μέσα στο ναό προχώρησε στον σολέα. Εκεί γονάτισε και προσευχήθηκε πολλή ώρα με θερμά δάκρυα υπέρ της σωτηρίας των πιστών, ενώ την βλέπανε μόνο ο Ανδρέας και ο Επιφάνιος. Αφού προσευχήθηκε για πολύ η Θεοτόκος σηκώθηκε και μπήκε μέσα στο ιερό, όπου φυλασσόταν το μαφόριο της δηλαδή το τσεμπέρι της, το πήρε στα χέρια της και βγαίνοντας έξω το άπλωσε πάνω από τους πιστούς, για να δείξει ότι τους σκέπει και τους προστατεύει.

Πατρών Χρυσόστομος: «Υψώστε στα μπαλκόνια σας την Ελληνική Σημαία»


Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πατρῶν ὅπου ἐλειτούργησε, ἀπηύθυνε ἔκκληση πρὸς τὸν Πατραϊκὸ Λαὸ καὶ ὄχι μόνο, ὥστε νὰ ἀναρτήσουν στὰ μπαλκόνια τῶν οἰκιῶν τους καί τῶν καταστημάτων τους τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία, μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ λαμπροῦ ἑορτασμοῦ.