;

Πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες


Η πρόσβαση στον Ναό ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο, και εν γένει κινητικές δυσκολίες, επιτυγχάνεται μέσω πτυσσόμενου ανελκυστήρα.

Για την καλύτερη και συντομότερη πρόσβασή σας στον Ναό, σας συνιστούμε να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων για την επίσκεψή σας στο τηλέφωνο του Ναού τις ώρες λειτουργίας του.